Izrādes

        Rīts jūras krastā. Meitenes satiekas pie jūras, lai pavadītu jūrniekus. Koklētājam jādodas jūrā pirmo reizi, bet kokle viņam vēsta par...
Dzīvoja sirms vecītis. Reiz viņš gāja uz mežu pēc malkas. Te vecītim iegribējās iedegt pīpi. Cikām viņš azotē meklēja pīpi, tabaku un šķiltavas,...