CCCZZZZ Izrādes | Zvaigžņu aka

Izrādes

  Pilsēta. Iela. Satiksme. Cilvēki steidzas, apstājas, paiet garām un izskrien viens otram caur krūtīm. Es ilgojos pēc maiguma, bet uzvelku arvien biezāku “...
Rīts. Zvans. Steiga. Skūpsts. Pasaule. Ritējums. Mirklis. Nogurums. Prieks. Rūpes. Iedvesma. Mīlestība.Starp debesīm un zemi mēs esam kā mazas skudriņas, kas būvē savu sapņu...
        Rīts jūras krastā. Meitenes satiekas pie jūras, lai pavadītu jūrniekus. Koklētājam jādodas jūrā pirmo reizi, bet kokle viņam vēsta par...
Dzīvoja sirms vecītis. Reiz viņš gāja uz mežu pēc malkas. Te vecītim iegribējās iedegt pīpi. Cikām viņš azotē meklēja pīpi, tabaku un šķiltavas,...