CCCZZZZ Ziedotājiem | Zvaigžņu aka

Ziedotājiem

Ziedotājiem
 
DEJAS ATBALSTA FONDAM „ZVAIGŽŅU AKA”
IR SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS
Rekvizīti:
Dejas atbalsta fonds „Zvaigžņu AkA”
Reģ.Nr. 40008091046
Valsts kases kontā TRELLV22
LV16TREL9166515001000
 
Aicinām ziedot:

Laikmetīgās dejas izrādei "ĒNAS" un

Laikmetīgās dejas festivālam "VIDES DEJA 2018" 

Atbalsts citam: video iekārtas iegāde, administrēšanas izdevumi
 
Dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu Aka"
Reģ.Nr. 40008091046
AS "Swedbanka"
LV61HABA0551010315742
Jūrmalas 17, Piņķi, LV-2107