Izrādes

Dzīvoja sirms vecītis. Reiz viņš gāja uz mežu pēc malkas. Te vecītim iegribējās iedegt pīpi. Cikām viņš azotē meklēja pīpi, tabaku un šķiltavas,...