News

VIDES DEJAS PERFORMANCES ARĪ LIEPĀJAS STINŠU SVĒTKOS!
  27.janvārī dejas teātra kompānija "Stars' Well" viesojās Liepājas tradicionālajos Stinšu svētkos un sniedza trīs vides dejas performances par zivju un ziemas zvejas tēmu.