VIDES DEJA 2014

VIDES DEJA 2014
 
   Projekta vadošais partneris: Ropažu novada pašvaldība
   Projekta partneri:  Dejas atbalsta fonds „Zvaigžņu AkA”, laikmetīgās dejas organizācija  „Siri & Snelle Produksjoner”
 Projekta kopējās izmaksas: 66 000.00 EUR, Atbalsta summa 62 700.00 EUR, tai skaitā EEZ finansējums: 53 295.00 EUR, valsts līdzfinansējums: 9 405.00 EUR, Ropažu novada pašvaldības finansējums: 3 300.00 EUR.
   Projekta īstenošanas periods: 28.07.2014. – 15.09.2014.
   Projekta mērķis ir starptautiska laikmetīgās dejas un mākslas festivāla Vides dejas 2014 organizēšana Ropažu novadā, veicinot sadarbību starp Norvēģijas un Latvijas pārstāvjiem un nodrošinot kultūras produktu starptautisku apriti.
Projekta Vides dejas 2014 ietvaros ir plānotas šādas aktivitātes:
  • 14 meistarklases esošo prasmju pilnveidošanai un jaunu iegūšanai laikmetīgajā dejā un ar to saistītās mākslās, iesaistot 100 dalībniekus
  • 10 performanču sagatavošana un parādīšana pasākuma skatītājiem, 5 kaimiņu novados
  • Ropažu novada vietu, vēstures un sabiedrības dažādības atspoguļošana dejā 2 velo-ekskursiju laikā
  • 1 diskusija par laikmetīgās dejas, īpaši vides dejas, vietu mūsdienu kultūras pakalpojumu un produktu klāstā
  • 5 deju filmu, kas plašai publikai nav bieži pieejamas, demonstrēšana
  • festivāla dalībnieku un viesu iepazīstināšana ar 2 laikmetīgās dejas izrādēm, popularizējot laikmetīgo deju kopumā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību dažādās Latvijas vietās.
  • spilgts vides deju noslēguma pasākums, kurā koncentrējas visa festivāla laikā iegūtā pieredze, atspoguļojot sadarbību starp ārvalstu un Latvijas dalībniekiem, sadarbība starp profesionāliem un entuziastiem
  • iepazīti un iegūti 4 jauni sadarbības partneri nākotnes projektiem
Projekta koordinators: Signe Grūbe, tālr. 26676888, signe.grube@ropazi.lv
 
 
   Contemporary Dance Art, which is a combination and syntheses of several genres of art, has for some years been looking for new ways and sites to express itself. One of its expressions is so called Ambiance Dance where the choreography is adjusted to a certain place, environment or object. The idea will be developed at an international Contemporary Dance Art festival “Vides Deja 2014” in Ropaži.
   The aim of the project is to organise an international Contemporary Dance Art festival “Vides Deja 2014” in Ropaži region thus promoting cooperation between the participants from Norway and Latvia and encouraging an international circulation of culture.
   The project submitter is Ropaži Municipality.
   Project partners are: dance support foundation “Zvaigžņu AkA” form Latvia and “Siri & Snelle Produksjoner” from Norway. Both partners are Contemporary Dance Art organisations.
   Project common costs: 66 000.00 EUR, programme co-financing is 62 700.00 EUR, among them EEA funding of 53 295.00 EUR, public co-financing of 9 405.00 EUR, Ropaži Municipality funding of 3 300.00 EUR.
   Project implementation period: July 28, 2014  – September 15, 2014.
   Planned activities within the project “Ambiance Dance 2014”:
• 14 master classes for improving the participants’ dance skills and obtaining new contemporary dance skills and related arts;
• preparing and showing 10 new performances;
• using dance to reflect Ropaži region’s remarkable places, history and social diversity;
• discussion about the contemporary dance and particularly ambiance dance’s position in the variety of contemporary culture manifestations and products;
• showing the dance video, which is not widely available to the public;
• showing the contemporary dance performances to the festival participants and guests thus making this genre of art more popular, recognisable and available at Latvia’s regions;
• colourful festival’s closing event, where all the gained experience will be concentrated, reflecting the collaboration between the participants from Latvia and Norway as well as collaboration between professional artists and enthusiasts.
   Project  coordinator: Signe Grūbe, +371 26676888, signe.grube@ropazi.lv
 
 
 
NOSLĒDZIES CETURTAIS LAIKMETĪGĀS DEJAS FESTIVĀLS
   Ar 10 dejas izrādēm un performancēm, 14 meistarklasēm, 13 filmām, kā arī radošajām darbnīcām un veloekskursijām, noslēdzies ceturtais laikmetīgās dejas festivāls Vides deja. Tas nedēļas garumā vienā no zaļākajiem Latvijas novadiem – Ropažos – pulcēja vairākus simtus profesionālus dejotājus un dejas entuziastus. Turklāt līdzās pašmāju horeogrāfiem un māksliniekiem, skatītājus priecēja arī dejas profesionāļi no Čehijas un Norvēģijas.Vairāk

 
 
 
 
Laikmetīgās dejas un mākslas festivāls "VIDES DEJA 2014"
IZSLUDINA DALĪBNIEKU PIETEIKŠANOS!!!
Lai pieteiktos festivālam, jāaizpilda 
 
 
 
UZMANĪBU!
Festivāls "VIDES DEJA 2014" pagarina pieteikumu termiņu
DEJAS VIDEO FILMĀM - līdz 1.augustam!
(Latvijas un Norvēģijas māksliniekiem)
Laikmetīgās dejas un mākslas festivāls „VIDES DEJA 2014”
AICINA PIETEIKTIES HOREOGRĀFUS, KĀ ARĪ PIETEIKT DEJAS IZRĀDES!
 
UZMANĪBU! MAINĪTS „VIDES DEJA 2014” NORISES LAIKS!
Laikmetīgās dejas un mākslas festivāls „VIDES DEJA 2014”
Ropažos notiks no 24. līdz 31.augustam!
Dažas aktivitātes norisināsies arī blakus novados.
Sīkāka informācija sekos!